2018 › Trails

TRAILS

2018

Internaliserende en externaliserende problemen: Het voorspellen van gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in de adolescentie op basis van zelf-, ouder- en leerkrachtrapportages

Auteurs: Raven D, Jörg F, Visser E, Schoevers RA, Oldehinkel AJ

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Slechts een minderheid van de jongeren met emotionele problemen of gedragsproblemen ontvangt professionele hulp. Jongeren zijn voor toegang tot professionele hulp afhankelijk van anderen in hun omgeving, zoals hun ouders en leerkrachten.
 • Jongeren, hun ouders en hun leerkrachten hebben elk hun eigen kijk op de problemen van de jongeren. Hierdoor beïnvloeden zij het zorggebruik van jongeren elk op een andere manier.
 • Het is niet duidelijk wie de meeste invloed heeft op het zorggebruik van jongeren en hoe die invloed over de loop van de tijd verandert.

Wat voegt deze studie toe?

 • Van 10 tot 13 jaar hebben leerkrachten de meeste invloed op het gebruik van gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg door de jongeren. Van 13 tot 16 jaar hebben de ouders de meeste invloed en van 16 tot 21 jaar hebben de jongeren zelf de meeste invloed.
 • Wanneer tegelijk naar de invloed van emotionele problemen en gedragsproblemen wordt gekeken, blijkt dat alleen emotionele problemen het gebruik van gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voorspellen. Dit geldt zowel voor problemen die worden gerapporteerd door de jongeren zelf als voor problemen die door hun hun ouders of leerkrachten worden gerapporteerd.
 • Een belangrijke conclusie voor professionals in de zorg is dat zij ook alert moeten zijn op problemen die zich voordoen op andere gebieden of in andere situaties dan de problemen waarvoor jongeren in zorg zijn gekomen.

Internaliserende en externaliserende problemen: Functionele uitkomsten van psychische stoornissen bij kinderen en adolescenten

Auteurs: Ormel J, Oerlemans AM, Raven D, Hartman CA, Oldehinkel AJ

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Psychiatrische aandoeningen leveren de grootste bijdrage aan de wereldwijde ziektelast onder jongeren.
 • Psychische gezondheid is gerelateerd aan het economisch, psychisch en sociaal functioneren en het gezondheidsgedrag van een persoon.
 • Het is onduidelijk of ook psychiatrische aandoeningen uit het verleden gerelateerd zijn aan het huidige functioneren.

Wat voegt deze studie toe?

 • Zowel de eerdere psychiatrische aandoeningen als de huidige psychische gezondheid zijn gerelateerd aan het economisch, psychisch en sociaal functioneren en het gezondheidsgedrag van een persoon.
 • Het risico op slecht functioneren verdubbelt met elke extra psychiatrische aandoening tijdens de jeugd. Op zijn beurt verhoogt slecht functioneren de kans op toekomstige psychische problemen en verlies van kwaliteit van leven.
 • Het voorkomen en behandelen van psychiatrische aandoeningen in de jeugd kan de ziektelast onder jongeren mogelijk verminderen en het latere functioneren als volwassene verbeteren.