Het Adaptieve Calibratiemodel van stress-responsiviteit: Een test in TRAILS › Trails

TRAILS

Het Adaptieve Calibratiemodel van stress-responsiviteit: Een test in TRAILS

Wat was al bekend over dit onderwerp?

  • Het Adaptieve Calibratie Model (ACM) voorspelt dat vroege stressvolle ervaringen de latere lichamelijke reacties op stress beïnvloeden op een manier die de kansen op overleving vergroot.
  • Het Adaptieve Calibratie Model lijkt veelbelovend maar is nog weinig getoetst in de praktijk. Kloppen de voorspellingen op basis van dit model?

Wat voegt deze studie toe?

  • In deze studie werden jongens ingedeeld in vier groepen op basis van hun lichamelijke reacties op sociale stress.
  • Deze groepen verschilden niet alleen in hun gedrag maar ook in hun voorgeschiedenis, op een manier die overeenkomt met voorspellingen van het Adaptieve Calibratie Model.
  • Dit zou kunnen betekenen dat de gevolgen van stressvolle ervaringen oorspronkelijk bedoeld zijn als aanpassingsreactie om meer kans op overleven te hebben.