2017 › Trails

TRAILS

2017

Internaliserende en externaliserende problemen: Kretschmer T

Bullying development across adolescence, its antecedents, outcomes, and gender-specific patterns. Tina Kretschmer, René Veenstra, Maja Deković, Albertine J. Oldehinkel. Development and Psychopathology, 2017 Aug;29(3):941-955. doi: 10.1017/S0954579416000596. Epub 2016 Jul 15.

Wat was al bekend over dit onderwerp? 

  • Pesten hangt samen met zelfcontrole, relaties met leeftijdgenoten en de gezinsomgeving, maar hoe precies is niet duidelijk. 
  • We weten dat slachtoffers van pesten een hoog risico hebben op emotionele problemen maar er is weinig bekend over mogelijke gevolgen voor de daders van pesten.

Wat voegt deze studie toe?

  • Adolescenten gaan minder pesten naarmate ze ouder worden.
  • Een lage zelfcontrole, afwijzing door leeftijdgenoten en opgroeien in een gezin zonder structuur en organisatie verhogen de kans om te gaan pesten. Populariteit onder leeftijdgenoten hangt niet samen met het risico om dader van pesten te zijn.
  • Meisjes die pesten hebben meer kans op later probleemgedrag en roken dan meisjes die niet pesten. Voor jongens werden dit soort verbanden niet gevonden. 

Link naar het artikel via Pubmed

Internaliserende en externaliserende problemen: Ellis BJ

Ellis BJ, Oldehinkel AJ, Nederhof E. The Adaptive Calibration Model of stress responsivity: An empirical test in the Tracking Adolescents’ Individual Lives Survey study. Development and Psychopathology, 2017 Aug;29(3):1001-1021. doi: 10.1017/S0954579416000985. Epub 2016 Oct 24.

Wat was al bekend over dit onderwerp?

  • Het Adaptieve Calibratie Model (ACM) voorspelt dat vroege stressvolle ervaringen de latere lichamelijke reacties op stress beïnvloeden op een manier die de kansen op overleving vergroot.
  • Het Adaptieve Calibratie Model lijkt veelbelovend maar is nog weinig getoetst in de praktijk. Kloppen de voorspellingen op basis van dit model?

Wat voegt deze studie toe?

  • In deze studie werden jongens ingedeeld in vier groepen op basis van hun lichamelijke reacties op sociale stress.
  • Deze groepen verschilden niet alleen in hun gedrag maar ook in hun voorgeschiedenis, op een manier die overeenkomt met voorspellingen van het Adaptieve Calibratie Model.
  • Dit zou kunnen betekenen dat de gevolgen van stressvolle ervaringen oorspronkelijk bedoeld zijn als aanpassingsreactie om meer kans op overleven te hebben. 

Link naar het artikel via Pubmed