2017 › Trails

TRAILS

2017

Internaliserende en externaliserende problemen: Ontwikkeling van pesten in de adolescentie: voorgeschiedenis, uitkomsten en seksespecifieke patronen

Auteurs: Kretschmer T, Veenstra R, Deković M, Oldehinkel AJ

Wat was al bekend over dit onderwerp? 

 • Pesten hangt samen met zelfcontrole, relaties met leeftijdgenoten en de gezinsomgeving, maar hoe precies is niet duidelijk. 
 • We weten dat slachtoffers van pesten een hoog risico hebben op emotionele problemen maar er is weinig bekend over mogelijke gevolgen voor de daders van pesten.

Wat voegt deze studie toe?

 • Adolescenten gaan minder pesten naarmate ze ouder worden.
 • Een lage zelfcontrole, afwijzing door leeftijdgenoten en opgroeien in een gezin zonder structuur en organisatie verhogen de kans om te gaan pesten. Populariteit onder leeftijdgenoten hangt niet samen met het risico om dader van pesten te zijn.
 • Meisjes die pesten hebben meer kans op later probleemgedrag en roken dan meisjes die niet pesten. Voor jongens werden dit soort verbanden niet gevonden.

Internaliserende en externaliserende problemen: Het Adaptieve Calibratiemodel van stress-responsiviteit: Een test in TRAILS

Auteurs: Ellis BJ, Oldehinkel AJ, Nederhof E

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Het Adaptieve Calibratie Model (ACM) voorspelt dat vroege stressvolle ervaringen de latere lichamelijke reacties op stress beïnvloeden op een manier die de kansen op overleving vergroot.
 • Het Adaptieve Calibratie Model lijkt veelbelovend maar is nog weinig getoetst in de praktijk. Kloppen de voorspellingen op basis van dit model?

Wat voegt deze studie toe?

 • In deze studie werden jongens ingedeeld in vier groepen op basis van hun lichamelijke reacties op sociale stress.
 • Deze groepen verschilden niet alleen in hun gedrag maar ook in hun voorgeschiedenis, op een manier die overeenkomt met voorspellingen van het Adaptieve Calibratie Model.
 • Dit zou kunnen betekenen dat de gevolgen van stressvolle ervaringen oorspronkelijk bedoeld zijn als aanpassingsreactie om meer kans op overleven te hebben. 

Internaliserende en externaliserende problemen: Functionele uitkomsten van psychische stoornissen bij kinderen en adolescenten

Auteurs: Ormel J, Oerlemans AM, Raven D, Laceulle OM, Hartman CA, Veenstra R, Verhulst FC, Vollebergh W, e.a.

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Psychiatrische aandoeningen leveren de grootste bijdrage aan de wereldwijde ziektelast onder jongeren.
 • Psychische gezondheid is gerelateerd aan het economisch, psychisch en sociaal functioneren en het gezondheidsgedrag van een persoon.
 • Het is onduidelijk of ook psychiatrische aandoeningen uit het verleden gerelateerd zijn aan het huidige functioneren.

Wat voegt deze studie toe?

 • Zowel de eerdere psychiatrische aandoeningen als de huidige psychische gezondheid zijn gerelateerd aan het economisch, psychisch en sociaal functioneren en het gezondheidsgedrag van een persoon.
 • Het risico op slecht functioneren verdubbelt met elke extra psychiatrische aandoening tijdens de jeugd. Op zijn beurt verhoogt slecht functioneren de kans op toekomstige psychische problemen en verlies van kwaliteit van leven.
 • Het voorkomen en behandelen van psychiatrische aandoeningen in de jeugd kan de ziektelast onder jongeren mogelijk verminderen en het latere functioneren als volwassene verbeteren.

Internaliserende en externaliserende problemen: Hoe competent zijn pesters en slachtoffers in het zetten van normatieve ontwikkelingsstappen in de vroege volwassenheid?

Auteurs: Kretschmer T, Veenstra R, Branje S, Reijneveld SA, Meeus WHJ, Deković M, Koot HM, e.a.

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Slachtoffers van pesten krijgen te maken met verschillende problemen, waaronder emotionele problemen, gedragsproblemen en lichamelijke klachten.
 • Daders van pesten, vooral meisjes, krijgen te maken met gedragsproblemen en gebruiken vaker alcohol en drugs.
 • Onbekend is of slachtoffers en daders ook meer problemen ervaren met normale aspecten in het leven van jongvolwassenen, zoals het vinden van een partner, het afmaken van een opleiding, financiële onafhankelijkheid en een gezonde levensstijl.
 • We weten ook weinig over de rol van ouderlijke steun als beschermende factor tegen nare gevolgen van pesten.

Wat voegt deze studie toe?

 • Slachtoffers van pesten zijn als jongvolwassene vaker afhankelijk van een uitkering dan jongeren die niet gepest werden.
 • Daders van pesten komen als jongvolwassene vaker in aanraking met de politie.
 • Verder hebben daders en slachtoffers van pesten niet te maken met veel meer problemen dan jongvolwassenen die niet bij pesten betrokken waren. 
 • Steun van ouders lijkt geen rol te spelen als beschermende factor tegen nare gevolgen van pesten.

Link naar het artikel via Pubmed