De samenhang van psychische problemen bij elfjarigen › Trails

TRAILS

De samenhang van psychische problemen bij elfjarigen

Wat was al bekend over dit onderwerp

  • Eerder onderzoek heeft aangetoond dat er algemene patronen zijn waarin psychische problemen samen voorkomen. Zo hebben jongeren met angst bijvoorbeeld ook vaak andere emotionele problemen.
  • Hoewel deze algemene patronen bekend zijn, heeft men ze nog niet eerder heel gedetailleerd in kaart gebracht.

Wat deze studie toevoegt

  • Met behulp van nieuwe statistische technieken is er een "plattegrond" gemaakt van de samenhang tussen 95 emotionele- en gedragsproblemen.
  • Alle problemen zijn weergegeven als losse "steden" (rondjes) en er loopt alleen een "weg" (lijn) tussen twee steden wanneer problemen vaak samen voorkomen.
  • De plattegrond laat zien hoe complex de samenhang is tussen psychische problemen.