Multifinality of peer victimization: maladjustment patterns and transitions from early to mid-adolescence › Trails

TRAILS

Multifinality of peer victimization: maladjustment patterns and transitions from early to mid-adolescence

Wat was al bekend

  • Slachtoffers van pesten hebben te krijgen met verschillende problemen, waaronder emotionele problemen, gedragsproblemen en lichamelijke klachten.
  • Methodologische beperkingen zorgen ervoor dat het nog niet duidelijk is welke van deze problemen het meest voorkomen bij jongeren die gepest worden.

Wat deze studie toevoegt

  • Emotionele problemen, zoals teruggetrokken en angstig zijn, komen vaker voor bij slachtoffers van pesten dan gedragsproblemen, zoals crimineel gedrag en agressie.
  • Jongeren die tijdens de adolescentie gepest worden hebben een groter risico om emotionele problemen te ontwikkelen dan jongeren die al eerder of nooit gepest zijn.
  • Programma’s gericht op slachtoffers van pesten kunnen zich het beste concentreren op emotionele problemen.