Mental health problems and educational attainment in adolescence: 9-year follow-up of the TRAILS study › Trails

TRAILS

Mental health problems and educational attainment in adolescence: 9-year follow-up of the TRAILS study

Wat was al bekend over het onderwerp

  • Psychische problemen hebben een negatieve invloed op opleidingsniveau
  • Met name gedrags- en aandachtsproblemen hebben een negatieve invloed op opleidingsniveau, maar voor emotionele problemen zijn de uitkomsten niet eenduidig
  • Over veranderingen van psychische problemen over de tijd is er weinig bekend in relatie tot opleidingsniveau

Wat deze studie toevoegt

  • Jongeren hebben op 19-jarige leeftijd een lager opleidingsniveau als zij op 11-jarige leeftijd psychische problemen hebben gehad
  • Als psychische problemen tussen 11 en 16 jarige leeftijd toenemen, in plaats van gelijk blijven of afnemen, hebben jongeren een lager opleidingsniveau op 19-jarige leeftijd
  • Deze studie laat zien dat psychische problemen langdurige gevolgen kunnen hebben. Het is daarom belangrijk om deze problemen vroegtijdig te signaleren en te monitoren.