Psychopathology and Academic Performance, Social Well-being, and Social Preference at School. The TRAILS Study › Trails

TRAILS

Psychopathology and Academic Performance, Social Well-being, and Social Preference at School. The TRAILS Study

 Wat was al bekend over dit onderwerp:

  • Psychopathologie wordt in de adolescentie geassocieerd met slechte schoolprestaties, laag welbevinden en een lage sociale status
  • Onduidelijk welke dimensies van psychopathologie uniek samenhangen met deze uitkomsten
  • Onduidelijk in hoeverre deze associaties afhangen van wie psychopathologie rapporteert, geslacht en leeftijd

Wat deze studie toevoegt:

  • Aandachtsproblemen en teruggetrokken/ depressieve problemen gerapporteerd door de leraar zijn de beste voorspeller voor slechte schoolprestaties
  • Affectieve problemen gerapporteerd door jongeren zelf is de beste voorspeller voor sociaal welbevinden
  • Meer inzicht in het identificeren van jongeren die een verhoogd risico hebben op slecht (school) functioneren