2014 › Trails

TRAILS

2014

Internaliserende en externaliserende problemen: Laceulle OM

Laceulle, O.M., Ormel, J., Vollebergh, W.A.M., van Aken, M.A.G., & Nederhof, E. A test of the vulnerability model: temperament and temperament change as predictors of future mental disorders – the TRAILS study. Journal of Child Psychology and Psychiatry (2014) 227–236

Wat was er al bekend over het onderwerp

 • Temperament (en persoonlijkheid) zijn gerelateerd aan psychische problemen
 • Er zijn verschillende theoretische modellen die de samenhang trachten te verklaren, waaronder het Vulnerability model dat ervan uitgaat dat mensen met een bepaald temperament kwetsbaarder zijn voor de ontwikkeling van psychische problemen
 • Studies naar de relatie tussen temperament en psychische problemen en de mogelijke theoretische modellen zijn voornamelijk cross-sectioneel (en niet longitudinaal) van aard

Wat deze studie toevoegt

 • In lijn met het ‘Vulnerability  model’ is gevonden dat temperament (vooral frustratie) op 11-jarige leeftijd  voorspellend is voor  psychische problemen in de adolescentie
 • Onwenselijke veranderingen in temperament (zoals een stijging in frustratie) maken jongeren extra kwetsbaar
 • Sommige temperamenttrekken maken kwetsbaar voor psychische problemen in het algemeen, terwijl anderen trekken alleen kwetsbaar maken voor bepaalde psychische problemen

Link naar het artikel via Pubmed

Internaliserende en externaliserende problemen: Sijtsema JJ

Sijtsema, J.J., Verboom, C.E., Penninx, B.W.J.H., Verhulst, F.C., & Ormel, J. Psychopathology and Academic Performance, Social Well-being, and Social Preference at School. The TRAILS Study. Child Psychiatry and Human Development 2014, 45(3), 273-284

Wat was al bekend over dit onderwerp:

 • Psychopathologie wordt in de adolescentie geassocieerd met slechte schoolprestaties, laag welbevinden en een lage sociale status
 • Onduidelijk welke dimensies van psychopathologie uniek samenhangen met deze uitkomsten
 • Onduidelijk in hoeverre deze associaties afhangen van wie psychopathologie rapporteert, geslacht en leeftijd

Wat deze studie toevoegt:

 • Aandachtsproblemen en teruggetrokken/ depressieve problemen gerapporteerd door de leraar zijn de beste voorspeller voor slechte schoolprestaties
 • Affectieve problemen gerapporteerd door jongeren zelf is de beste voorspeller voor sociaal welbevinden
 • Meer inzicht in het identificeren van jongeren die een verhoogd risico hebben op slecht (school) functioneren

Link naar het artikel via PubMed

Internaliserende en externaliserende problemen: Veldman K

Veldman, K., Bültmann, U., Stewart, R.E., Ormel, J., Verhulst, R.C., Reijneveld, S.A. Mental health problems and educational attainment in adolescence: 9-year follow-up of the TRAILS study. Plos One 2014, 9:7

Wat was al bekend over het onderwerp

 • Psychische problemen hebben een negatieve invloed op opleidingsniveau
 • Met name gedrags- en aandachtsproblemen hebben een negatieve invloed op opleidingsniveau, maar voor emotionele problemen zijn de uitkomsten niet eenduidig
 • Over veranderingen van psychische problemen over de tijd is er weinig bekend in relatie tot opleidingsniveau

Wat deze studie toevoegt

 • Jongeren hebben op 19-jarige leeftijd een lager opleidingsniveau als zij op 11-jarige leeftijd psychische problemen hebben gehad
 • Als psychische problemen tussen 11 en 16 jarige leeftijd toenemen, in plaats van gelijk blijven of afnemen, hebben jongeren een lager opleidingsniveau op 19-jarige leeftijd
 • Deze studie laat zien dat psychische problemen langdurige gevolgen kunnen hebben. Het is daarom belangrijk om deze problemen vroegtijdig te signaleren en te monitoren.

Link naar het artikel via Pubmed