Trajectories of psychosocial problems in adolescents predicted by findings from early well-child assessments › Trails

TRAILS

Trajectories of psychosocial problems in adolescents predicted by findings from early well-child assessments

Dit artikel beschrijft welke vroege risicofactoren, vastgesteld door JGZ-professionals, trajecten van internaliserende en externaliserende problemen bij adolescenten voorspellen. Indicatoren uit de vroege kindertijd en uitkomstmaten werden gemeten op verschillende momenten in de tijd: achtereenvolgens van zwangerschap tot vierjarige leeftijd en tussen de leeftijd van 11 en 17 jaar. Informatie over vroege indicatoren kwam uit de dossiers van de JGZ. Trajecten van internaliserende en externaliserende problemen werden gebaseerd op een combinatie van gegevens: de door ouders ingevulde CBCL vragenlijst en door adolescenten ingevulde Youth Self Report (YSR) vragenlijst. Vier typen trajecten werden geïdentificeerd, voor elk van beide geslachten en voor elk van beide typen problemen (internaliserend en externaliserend). Per trajecttype werd zowel een hoog traject van adolescenten met klinische problemen, als een middelhoog, middellaag en laag traject geïdentificeerd. Alle trajecten waren relatief stabiel over leeftijd; de continuïteit van deze problemen was erg hoog. Beperkte sets van indicatoren (uit de vroege kindertijd) van JGZ-gegevens voorspelden elk van deze trajecten. Alle sets bevatten voor beide geslachten de volgende indicatoren: lage en gemiddelde opleidingsniveaus van de ouders, gescheiden ouders, en eenoudergezinnen vanwege andere redenen. Voor trajecten van internaliserende problemen waren slaapproblemen een extra voorspeller bij jongens, bij meisjes waren dit taalproblemen. Trajecten van externaliserende problemen werden voor beide geslachten bovendien voorspeld door roken van de moeder tijdens de zwangerschap. Tevens waren voor jongens vroege gedragsproblemen en aandachtstekort / hyperactiviteit problemen voorspellend.
De conclusie is dan ook dat trajecten van internaliserende en externaliserende problemen tijdens de adolescentie opmerkelijk stabiel zijn en voorspeld kunnen worden door een beperkte set van JGZ-gegevens over de vroege ontwikkeling.