Bakker MP › Trails

TRAILS

Bakker MP

Bakker MP, Ormel J, Verhulst FC, Oldehinkel AJ. (2012). Childhood family instability and mental health problems during late adolescence: A test of two mediation models. The TRAILS study. J Clin Child Adolesc Psychol. 2012 Mar;41(2):166-76

Het is bekend dat opgroeien in een instabiele omgeving voorspellend is voor psychische problemen later in het leven, maar we weten niet goed waarom. Het is mogelijk dat deze samenhang ontstaat doordat de familiaire instabiliteit beklijft, maar het zou ook kunnen dat er al vroeg psychische problemen ontstaan en dat die standhouden door de jaren heen. In deze studie is onderzocht welk van de twee verklaringen het meest aannemelijk is. Dat bleek de laatste te zijn. Kinderen die opgroeiden in een instabiele omgeving hadden vaak al vroeg psychische problemen en dat deze vroeg ontstane problematiek vormde de link tussen de familiaire instabiliteit en latere problemen.

Klik hier voor het artikel via Pubmed