Mental Health Problems During Puberty: Tanner Stage-Related Differences in Specific Symptoms. The TRAILS Study › Trails

TRAILS

Mental Health Problems During Puberty: Tanner Stage-Related Differences in Specific Symptoms. The TRAILS Study

De puberteit gaat gepaard met vele lichamelijke en sociaal-culturele veranderingen. Dit artikel beschrijft in hoeverre deze ontwikkelingen zich weerspiegelen in veranderingen in specifieke emotionele en gedragsproblemen. Hiervoor zijn gegevens van de eerste twee metingen van TRAILS gebruikt; de periode waarin alle stadia van puberteitsontwikkeling voorkwamen. De mate van lichamelijke ontwikkeling in de puberteit wordt aangegeven met behulp van zg. Tanner stadia. In het algemeen rapporteerden jongeren in de hogere Tanner stadia meer moeheid, geïrriteerdheid, regelovertredend gedrag en middelengebruik. Angsten en lichamelijke klachten als hoofdpijn kwamen minder voor naarmate de lichamelijke ontwikkeling vorderde. Daarnaast waren er duidelijke verschillen tussen meisjes en jongens. Meisjes werden in deze periode onzekerder in sociale situaties, waren vaker somber en gingen meer tobben; jongens leken eerder minder zelf-kritisch en onzeker te worden. Concluderend kunnen we stellen dat de puberteit niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch in menig opzicht een heel ander proces is voor meisjes als voor jongens.