Reduced cardiac autonomic flexibility associated with medically unexplained somatic complaints in the context of internalizing symptoms in a preadolescent population sample. The TRAILS Study › Trails

TRAILS

Reduced cardiac autonomic flexibility associated with medically unexplained somatic complaints in the context of internalizing symptoms in a preadolescent population sample. The TRAILS Study

Lichamelijke klachten zoals hoofdpijn en buikpijn die geen duidelijke medische oorzaak hebben komen vaak voor bij kinderen en jongeren. Deze kunnen leiden tot verhoogde medische consumptie, slechtere schoolprestaties en ongezondheid op latere leeftijd. Medisch onverklaarde lichamelijke klachten worden vaak in verband gebracht met het ervaren van stress. Aangenomen wordt dat het functioneren van het autonome zenuwstelsel, het lichaamssysteem dat alle orgaanfuncties, het hart en de bloedsomloop controleert, ontregeld is. Zo zijn er enkele maten van dit systeem die duiden op een verhoogde mate van stress, namelijk een hogere hartslag, lagere hartslagvariabiliteit en lagere baroreflex gevoeligheid (een maat voor hoe goed de bloeddruk wordt geregeld). We hebben in dit onderzoek inderdaad een verlaagde hartslagvariabiliteit en baroreflex gevoeligheid bij jongeren met medisch onverklaarde lichamelijke klachten gevonden. Dit zou kunnen duiden op een verhoogde mate van stress. Deze onderzoeksresultaten sluiten nauw aan bij een eerdere TRAILS studie van Bosch en collega’s uit 2009 die ook dezelfde resultaten hebben gevonden in relatie tot somatisch-depressieve symptomen (zoals gebrek aan eetlust en oververmoeidheid). Deze studies laten dus zien dat het functioneren van biologische stress systemen zijn ontregeld in jongeren met lichamelijke klachten (zonder dat er sprake is van een duidelijke organische ziekte) en suggereren dat stress mogelijk een rol speelt bij deze klachten.