Parental psychopathology and socio-economic position predict adolescent offspring's mental health independently and do not interact. The TRAILS Study › Trails

TRAILS

Parental psychopathology and socio-economic position predict adolescent offspring's mental health independently and do not interact. The TRAILS Study

Risicofactoren binnen het gezin zouden van belang kunnen zijn bij het ontstaan van gedrags- en emotionele problemen bij adolescenten. We zijn nagegaan of de sociaal economische positie van het gezin invloed heeft op de sterkte van het verband tussen psychopathologie bij de ouders enerzijds en gedrags- en emotionele problemen bij hun kinderen anderzijds.
Om dit te onderzoeken hebben we in het langlopende TRAILS onderzoek bij ruim 2000 jonge adolescenten twee hypotheses getoetst:
a. de ‘social push’ hypothese waarbij de psychopathologie bij de ouders meer invloed op de jongere heeft naarmate de sociaal-economische status hoger is (en dus de omgevingsrisico’s lager).
b. de ‘kwetsbaarheid’hypothese waarbij de psychopathologie bij de ouders meer invloed heeft naarmate de sociaaleconomische status lager ( en dus de omgevingsrisico’s groter).
Beide hypothesen konden niet bevestigd worden. De sociaal economische positie van het gezin had wel invloed op de geestelijke gezondheid van de kinderen maar niet op de sterkte of richting van het verband tussen ouderlijke psychopathologie en de geestelijke gezondheid van hun kinderen. De conclusie is dat lagere sociaal economische positie van het gezin geen extra risico vormt voor het ontstaan van geestelijke gezondheidsproblemen bij kinderen wiens ouders (vroeger) veel psychopathologie hebben. Tijdens de vroege adolescentie lijken psychopathologie van de ouders en een lage sociaal economische positie binnen het gezin onafhankelijke risico factoren te vormen voor het ontstaan van geestelijke gezondheidsproblemen bij hun kinderen.