Non-right-handedness and mental health problems among adolescents from the general population: The Trails Study › Trails

TRAILS

Non-right-handedness and mental health problems among adolescents from the general population: The Trails Study

Linkshandigheid wordt wel in verband gebracht met een verhoogde kans op psychosen. In deze studie is onderzocht of linkshandigheid specifiek is voor psychotische symptomen of ook samenhangt met andere psychische problemen in adolescenten. Hiervoor zijn gegevens van de tweede meting van TRAILS gebruikt, toen de deelnemers gemiddeld 13,5 jaar oud waren. Linkshandigheid werd onderzocht in relatie tot internaliserende (angst, depressie, somatische klachten), externaliserende (agressie en regelovertredend gedrag), sociale, aandacht- en denkproblemen. Denkproblemen waren opgesplitst in psychotische en niet-psychotische symptomen. In totaal was 14.3% van de adolescenten linkshandig. Gemiddeld hadden deze linkshandige adolescenten meer denk- en sociale problemen en vertoonden ze meer teruggetrokken/depressief gedrag. De associatie met denkproblemen was met name te wijten aan de psychotische symptomen. Concluderend kunnen we stellen dat linkshandigheid voornamelijk samenhangt met geassocieerd met psychotische en daaraan gerelateerde symptomen in de adolescentie.