Rejection and Acceptance across Contexts: Parents and Peers as Risks and Buffers for Early Adolescent Psychopathology › Trails

TRAILS

Rejection and Acceptance across Contexts: Parents and Peers as Risks and Buffers for Early Adolescent Psychopathology

In het TRAILS bestand van wave 1 en wave 2 (1023 jongeren van gemiddeld 13.5 jaar oud, waarvan 55% meisjes) is onderzocht of de effecten van afwijzing en acceptatie door ouders en leeftijdgenoten op gedragsproblemen in de adolescentie blijven bestaan wanneer deze tegelijkertijd bekeken worden. Daarnaast hebben we gekeken of acceptatie in de ene context (bijv. ouders) kan bufferen voor afwijzing in de andere context (bijv. leeftijdgenoten). We vonden, wanneer we keken naar al deze effecten tegelijkertijd, dat (1) het beschermende effect van acceptatie door ouders en het risico-effect van afwijzing door leeftijdgenoten verdwenen, (2) het beschermende effect van acceptatie door leeftijdgenoten en het risico-effect van afwijzing door ouders sterk bleven en (3) acceptatie door leeftijdgenoten gedeeltelijk kon bufferen voor afwijzing door ouders (n.b. dit laatste effect bleef desondanks sterk gerelateerd aan gedragsproblemen). Deze resultaten impliceren dat de contexten bestaande uit ouders en leeftijdgenoten met elkaar in verband staan en effecten van deze contexten van elkaar afhankelijk zijn.