Cognitive ability, parental socioeconomic position and internalising and externalising problems in adolescence: Findings from two European cohort studies › Trails

TRAILS

Cognitive ability, parental socioeconomic position and internalising and externalising problems in adolescence: Findings from two European cohort studies

Doel van dit onderzoek was na te gaan of cognitieve vaardigheid van adolescenten een moderator is van de relatie tussen de sociaal-economische positie (SEP) van der ouders en internaliserende en externaliserende problemen bij de adolescenten. De hypothese was dat een hogere mate van cognitieve vaardigheid bescherming zou kunnen bieden tegen het verhoogde risico op de ontwikkeling van deze problemen bij adolescenten uit gezinnen met een lage SEP. Om dit te onderzoeken hebben we gegevens gebruikt van twee Europese langlopende studies: de Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC) en TRAILS. We gebruikten gegevens van twee studies om onze hypothese extra grondig te toetsen. Immers, wanneer vergelijkbare resultaten worden gevonden in meerdere kwalitatief goede studies wordt de bewijslast voor of tegen een hypothese groter. Cognitieve vaardigheid werd in beide studies gemeten door middel van het IQ van de adolescenten, en als indicatoren voor SEP werd in beide studies opleidingsniveau van de moeder en het huishoudelijk inkomen gebruikt. De resultaten gaven aan dat er in beide studies een verband was tussen het ouderlijk SEP en internaliserende en externaliserende problemen bij adolescenten. Echter, we vonden geen bewijs dat onze hypothese correct was: er bleek geen interactie effect te zijn van cognitieve vaardigheid en ouderlijk SEP op de mate van problemen bij de adolescenten. Dit betekent dat een hogere cognitieve vaardigheid geen extra bescherming biedt tegen het ontwikkelen van deze problemen bij adolescenten waarvan de ouders een lage SEP hebben.