Socioeconomic position and mental health problems in pre- and early-adolescents: The TRAILS study › Trails

TRAILS

Socioeconomic position and mental health problems in pre- and early-adolescents: The TRAILS study

Het is bekend dat familie socio-economisch positie (SEP) samenhangt met de geestelijke gezondheid van adolescenten. Of deze associatie anders is voor verschillende domeinen van geestelijke gezondheid is niet bekend. In dit onderzoek is SEP in relatie tot verschillende domeinen van geestelijke gezondheid onderzocht. Hiervoor is gebruik gemaakt van de gegevens van de eerste meting van TRAILS, toen de jongeren circa 11 jaar oud waren. SEP bleek omgekeerd geassocieerd met problemen in alle domeinen: een hoge SEP hing samen met lage probleemscores en vice versa. De samenhang was sterker voor externaliserende problemen dan voor internaliserende problemen. Wanneer bij het berekenen van de associatie met internaliserende problemen rekening werd gehouden met de hoeveelheid externaliserende problemen was deze niet meer statistisch significant, terwijl het omgekeerde niet het geval was. Met andere woorden een lage socio-economische positie verhoogt met name het risico op externaliserend probleemgedrag.