Glucocorticoid receptor gene methylation and HPA-axis regulation in adolescents. The TRAILS study › Trails

TRAILS

Glucocorticoid receptor gene methylation and HPA-axis regulation in adolescents. The TRAILS study

 Wat was al bekend over dit onderwerp?

  • De relatie tussen stressvolle gebeurtenissen en latere psychische problemen zou verklaard kunnen worden door veranderingen in de werking van het stress-hormoon cortisol.
  • De glucocorticoïd receptor regelt de hoeveelheid cortisol en speelt dus een belangrijke rol in de reactie op stress.
  • Veranderingen rondom het DNA van deze receptor hebben invloed hebben op het aan- en uitschakelen van het gen voor deze receptor. Deze zogenaamde DNA methylering beïnvloedt zo de hoeveelheid receptoren die gemaakt wordt.

Wat voegt deze studie toe?

  • De mate van methylering in het DNA van de glucocorticoïd receptor heeft geen invloed op de activatie van de stressreactie.
  • Bij mensen die meer methylering in het DNA van de glucocorticoïd receptor hebben duurt het langer voordat het stress-hormoon cortisol weer een normale waarde bereikt.