2015 › Trails

TRAILS

2015

Genetische studies: Bastiaansen JA

Een cohort studie naar de associaties tussen langzame fluctuaties in reactietijden en genetische dopamine en noradrenaline varianten

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Er zit veel informatie verborgen in de manier waarop reactietijden schommelen over de tijd tijdens een simpele aandachtstaak
 • Langzame schommelingen in reactietijden hangen samen met aandachtsproblemen en ADHD
 • Dopamine  en noradrenaline spelen hier mogelijk een rol bij.

Wat voegt deze studie toe?

 • Genetische varianten die het functioneren van dopamine  en noradrenaline bepalen hangen niet (sterk) samen met langzame schommelingen in reactietijden
 • Nieuwe studies zijn nodig om meer zicht te krijgen op de onderliggende biologische basis van schommelingen in reactietijden.

Link naar het artikel via Pubmed

Genetische studies: Van der Knaap LJ

Van der Knaap, L.J., van Oort, F.V.A., Verhulst, F.C., Oldehinkel, A.J., Riese, H. Methylation of NR3C1 and SLC6A4 and internalizing problems. The TRAILS study. Journal of Affective Disorders 180 (2015) 97–103.

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Het meemaken van stress kan de kans op het ontwikkelen van emotionele problemen, zoals een angststoornis of depressie, vergroten.
 • Van stress is bekend dat het veranderingen rondom het DNA (epigenetische veranderingen) kan veroorzaken, die het aan- en uitschakelen van genen beïnvloeden. Een voorbeeld hiervan is DNA  methylering, waarbij een bepaald molecuul (een methyl groep) aan het erfelijke materiaal wordt vastgemaakt.
 • Stress kan ervoor zorgen dat DNA methylering plaatsvindt in genen die betrokken zijn bij de regulatie van emotionele problemen.

Wat voegt deze studie toe?

 • Meer DNA methylering in genen betrokken bij de regulatie van emotionele problemen gaat samen met meer emotionele problemen.
 • De sterkte van de relatie tussen DNA methylering en emotionele problemen verschilt tussen genen.
 • Deze studie ondersteunt het idee dat DNA methylering de relatie tussen stress en emotionele problemen kan verklaren.

Link naar het artikel via Pubmed

Genetische studies: Van der Knaap LJ

Van der Knaap, L.J., Oldehinkel, A.J., Verhulst, F.C., van Oort, F.V.A., Riese, H. Glucocorticoid receptor gene methylation and HPA-axis regulation in adolescents. The TRAILS study. Psychoneuroendocrinology 2015, 58, 46-50.

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • De relatie tussen stressvolle gebeurtenissen en latere psychische problemen zou verklaard kunnen worden door veranderingen in de werking van het stress-hormoon cortisol.
 • De glucocorticoïd receptor regelt de hoeveelheid cortisol en speelt dus een belangrijke rol in de reactie op stress.
 • Veranderingen rondom het DNA van deze receptor hebben invloed hebben op het aan- en uitschakelen van het gen voor deze receptor. Deze zogenaamde DNA methylering beïnvloedt zo de hoeveelheid receptoren die gemaakt wordt.

Wat voegt deze studie toe?

 • De mate van methylering in het DNA van de glucocorticoïd receptor heeft geen invloed op de activatie van de stressreactie.
 • Bij mensen die meer methylering in het DNA van de glucocorticoïd receptor hebben duurt het langer voordat het stress-hormoon cortisol weer een normale waarde bereikt.

Link naar het artikel via Pubmed