2015 › Trails

TRAILS

2015

Genetische studies: Een cohort studie naar de associaties tussen langzame fluctuaties in reactietijden en genetische dopamine en noradrenaline varianten

Auteurs: Bastiaansen JA, Cummins TD, Riese H, Van Roon AM, Nolte IM, Oldehinkel AJ, Bellgrove MA

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Er zit veel informatie verborgen in de manier waarop reactietijden schommelen over de tijd tijdens een simpele aandachtstaak
 • Langzame schommelingen in reactietijden hangen samen met aandachtsproblemen en ADHD
 • Dopamine  en noradrenaline spelen hier mogelijk een rol bij.

Wat voegt deze studie toe?

 • Genetische varianten die het functioneren van dopamine  en noradrenaline bepalen hangen niet (sterk) samen met langzame schommelingen in reactietijden
 • Nieuwe studies zijn nodig om meer zicht te krijgen op de onderliggende biologische basis van schommelingen in reactietijden.

Genetische studies: Methylation of NR3C1 and SLC6A4 and internalizing problems. The TRAILS study

Auteurs: Van der Knaap LJ, van Oort FVA, Verhulst FC, Oldehinkel AJ, Riese H

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Het meemaken van stress kan de kans op het ontwikkelen van emotionele problemen, zoals een angststoornis of depressie, vergroten.
 • Van stress is bekend dat het veranderingen rondom het DNA (epigenetische veranderingen) kan veroorzaken, die het aan- en uitschakelen van genen beïnvloeden. Een voorbeeld hiervan is DNA  methylering, waarbij een bepaald molecuul (een methyl groep) aan het erfelijke materiaal wordt vastgemaakt.
 • Stress kan ervoor zorgen dat DNA methylering plaatsvindt in genen die betrokken zijn bij de regulatie van emotionele problemen.

Wat voegt deze studie toe?

 • Meer DNA methylering in genen betrokken bij de regulatie van emotionele problemen gaat samen met meer emotionele problemen.
 • De sterkte van de relatie tussen DNA methylering en emotionele problemen verschilt tussen genen.
 • Deze studie ondersteunt het idee dat DNA methylering de relatie tussen stress en emotionele problemen kan verklaren.

Genetische studies: Glucocorticoid receptor gene methylation and HPA-axis regulation in adolescents. The TRAILS study

Auteurs: Van der Knaap LJ, Oldehinkel AJ, Verhulst FC, Van Oort FVA, Riese H

 Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • De relatie tussen stressvolle gebeurtenissen en latere psychische problemen zou verklaard kunnen worden door veranderingen in de werking van het stress-hormoon cortisol.
 • De glucocorticoïd receptor regelt de hoeveelheid cortisol en speelt dus een belangrijke rol in de reactie op stress.
 • Veranderingen rondom het DNA van deze receptor hebben invloed hebben op het aan- en uitschakelen van het gen voor deze receptor. Deze zogenaamde DNA methylering beïnvloedt zo de hoeveelheid receptoren die gemaakt wordt.

Wat voegt deze studie toe?

 • De mate van methylering in het DNA van de glucocorticoïd receptor heeft geen invloed op de activatie van de stressreactie.
 • Bij mensen die meer methylering in het DNA van de glucocorticoïd receptor hebben duurt het langer voordat het stress-hormoon cortisol weer een normale waarde bereikt.