Glucocorticoid receptor gene (NR3C1) methylation following stressful events between birth and adolescence. The TRAILS study › Trails

TRAILS

Glucocorticoid receptor gene (NR3C1) methylation following stressful events between birth and adolescence. The TRAILS study

Wat was al bekend over dit onderwerp:

  • Stressvolle ervaringen tijdens de jeugd kunnen leiden tot een verhoogde kans op het ontwikkelen van een stemmingsstoornissen op latere leeftijd.
  • Uit dieronderzoek is gebleken dat stressvolle ervaringen op vroege leeftijd kunnen zorgen voor meer methylering van het glucocorticoïd receptor (GR) gen. Bij dieren heeft dit invloed op de stress regulatie en het gedrag.
  • Eerste onderzoeken in mensen laten zien dat ook mensen die tijdens de kindertijd blootgesteld zijn aan hevige stressoren meer DNA methylering hebben als volwassenen.

Wat deze studie toevoegt:

  • Adolescenten die voor hun 16de traumatische ervaringen hebben meegemaakt, hebben meer DNA methylering van het GR gen dan adolescenten die geen traumatische ervaringen hebben meegemaakt. 
  • Ook het meemaken van andere ‘vaker voorkomende’ stressvolle gebeurtenissen tijdens de kindertijd en in de adolescentie heeft invloed op DNA methylering van het GR gen in adolescenten.
  • Recente stress in de adolescentie is sterker geassocieerd met meer DNA methylering van het GR gen in adolescenten dan stress in de kindertijd.