2014 › Trails

TRAILS

2014

Genetische studies: Catechol-O-methyltransferase gene methylation and substance use in adolescents. The TRAILS study

Auteurs: Van der Knaap LJ*, Schaefer JM*, Franken IHA, Verhulst FC, Van Oort FVA, Riese H

Wat was al bekend over dit onderwerp:

 • Dopamine speelt een belangrijke rol in middelengebruik (alcohol, sigaretten of cannabis)
 • Genetische variatie in het Catechol-O-Methyltransferase (COMT) gen heeft invloed op de  dopamine afbraak en is eerder in verband gebracht met middelengebruik
 • Methylering van het COMT gen, een vorm van epigenetische variatie, is in verband gebracht met een verminderde expressie van het COMT gen en heeft zo mogelijk ook invloed op middelengebruik. COMT gen methylering is eerder in verband gebracht met nicotine afhankelijkheid


Wat deze studie toevoegt

 • COMT gen methylering is geassocieerd met niet-dagelijks roken in adolescenten. 
 • Er zijn geen verbanden gevonden tussen COMT gen methylering en alcohol of cannabis gebruik.
 • De combinatie van genetische en epigenetische variatie van het COMT gen heeft invloed op cannabis gebruik. Adolescenten met een verminderde COMT enzym expressie en activiteit hebben minder kans om een hoogfrequent cannabis gebruiker te zijn

*gedeeld eerst auteurschap

Genetische studies: Glucocorticoid receptor gene (NR3C1) methylation following stressful events between birth and adolescence. The TRAILS study

Auteurs: Van der Knaap LJ, Riese H, Hudziak JJ, Verbiest MMPJ, Verhulst FC, Oldehinkel AJ, Van Oort FVA

Wat was al bekend over dit onderwerp:

 • Stressvolle ervaringen tijdens de jeugd kunnen leiden tot een verhoogde kans op het ontwikkelen van een stemmingsstoornissen op latere leeftijd.
 • Uit dieronderzoek is gebleken dat stressvolle ervaringen op vroege leeftijd kunnen zorgen voor meer methylering van het glucocorticoïd receptor (GR) gen. Bij dieren heeft dit invloed op de stress regulatie en het gedrag.
 • Eerste onderzoeken in mensen laten zien dat ook mensen die tijdens de kindertijd blootgesteld zijn aan hevige stressoren meer DNA methylering hebben als volwassenen.

Wat deze studie toevoegt:

 • Adolescenten die voor hun 16de traumatische ervaringen hebben meegemaakt, hebben meer DNA methylering van het GR gen dan adolescenten die geen traumatische ervaringen hebben meegemaakt. 
 • Ook het meemaken van andere ‘vaker voorkomende’ stressvolle gebeurtenissen tijdens de kindertijd en in de adolescentie heeft invloed op DNA methylering van het GR gen in adolescenten.
 • Recente stress in de adolescentie is sterker geassocieerd met meer DNA methylering van het GR gen in adolescenten dan stress in de kindertijd.

Genetische studies: Het samenspel tussen verwerping en acceptatie door leeftijdsgenoten, het serotonine-transporter-gen en antisociaal gedrag

Auteurs: Kretschmer T, Sentse M, Dijkstra JK, Veenstra R

Wat was al bekend over dit onderwerp

 • Relaties met leeftijdsgenoten kunnen grote invloed hebben op psychosociaal en gedragsmatige ontwikkeling van jongeren.
 • Adolescenten die door hun leeftijdgenoten worden afgewezen kunnen problemen ontwikkelen maar het is mogelijk dat individuele genetische factoren deze samenhang sterker of zwakker maken.
 • De vraag is of ook de positieve effecten van acceptatie door leeftijdgenoten worden beïnvloed door genetische verschillen.

Wat deze studie toevoegt

 • Afwijzing door leeftijdsgenoten voor de adolescentie leidt met name tot antisociaal gedrag bij de jongeren met de korte genetische variant van het serotonine transporter gen.
 • Er werden geen effecten gevonden voor afwijzing door leeftijdgenoten in de vroege adolescentie, of voor acceptatie door leeftijdsgenoten.