2014 › Trails

TRAILS

2014

Genetische studies: Van der Knaap LJ and Schaefer JM

LJ van der Knaap*, JM Schaefer*, IHA Franken, FC Verhulst, FVA van Oort, H Riese. Catechol-O-methyltransferase gene methylation and substance use in adolescents. The TRAILS study. Genes Brain Behav. 2014, 13(7), 618-625

*gedeeld eerst auteurschap

Wat was al bekend over dit onderwerp:

 • Dopamine speelt een belangrijke rol in middelengebruik (alcohol, sigaretten of cannabis)
 • Genetische variatie in het Catechol-O-Methyltransferase (COMT) gen heeft invloed op de  dopamine afbraak en is eerder in verband gebracht met middelengebruik
 • Methylering van het COMT gen, een vorm van epigenetische variatie, is in verband gebracht met een verminderde expressie van het COMT gen en heeft zo mogelijk ook invloed op middelengebruik. COMT gen methylering is eerder in verband gebracht met nicotine afhankelijkheid


Wat deze studie toevoegt

 • COMT gen methylering is geassocieerd met niet-dagelijks roken in adolescenten. 
 • Er zijn geen verbanden gevonden tussen COMT gen methylering en alcohol of cannabis gebruik.
 • De combinatie van genetische en epigenetische variatie van het COMT gen heeft invloed op cannabis gebruik. Adolescenten met een verminderde COMT enzym expressie en activiteit hebben minder kans om een hoogfrequent cannabis gebruiker te zijn.

Link naar het artikel via Pubmed 

Genetische studies: Kretschmer T

Kretschmer, T., Sentse, M., Dijkstra, J.K., & Veenstra, R. (2014). The Interplay Between Peer Rejection and Acceptance in Preadolescence and Early Adolescence, Serotonin Transporter Gene, and Antisocial Behavior in Late Adolescence: The TRAILS Study. Merrill-Palmer Quarterly, 60, 2, 193-216. DOI: 10.1353/mpq.2014.0008

Wat was al bekend over dit onderwerp

 • Relaties met leeftijdsgenoten kunnen grote invloed hebben op psychosociaal en gedragsmatige ontwikkeling van jongeren.
 • Adolescenten die door hun leeftijdgenoten worden afgewezen kunnen problemen ontwikkelen maar het is mogelijk dat individuele genetische factoren deze samenhang sterker of zwakker maken.
 • De vraag is of ook de positieve effecten van acceptatie door leeftijdgenoten worden beïnvloed door genetische verschillen.

Wat deze studie toevoegt

 • Afwijzing door leeftijdsgenoten voor de adolescentie leidt met name tot antisociaal gedrag bij de jongeren met de korte genetische variant van het serotonine transporter gen.
 • Er werden geen effecten gevonden voor afwijzing door leeftijdgenoten in de vroege adolescentie, of voor acceptatie door leeftijdsgenoten.

Link naar het artikel op PsycINFO