Reward-related attentional biases and adolescent substance use: The TRAILS study › Trails

TRAILS

Reward-related attentional biases and adolescent substance use: The TRAILS study

In deze studie is onderzocht of middelengebruik (alcohol, tabak, cannabis) samenhangt met het soort prikkels waarvoor jongeren gevoelig zijn. Middelengebruik heeft belonende aspecten: het kan leuk en spannend zijn. Er zijn echter ook risico’s aan verbonden. Het zou kunnen dat jongeren die gevoelig zijn voor beloning eerder en meer middelen gebruiken dan jongeren die zich sterker laten leiden door risico’s. Gevoeligheid voor prikkels verloopt voor een groot deel onbewust, door datgene wat de aandacht zich op richt. Bij de derde meting van TRAILS, toen de jongeren circa 16 jaar oud waren, hebben ruim 700 van hen deelgenomen aan laboratoriumexperimenten, waaronder een aandachtstaak. Tijdens deze taak moesten de deelnemers zo snel mogelijk reageren als ze een blokje links of rechts op het scherm zagen verschijnen. Soms kregen de deelnemers signalen dat het gemakkelijk zou worden om snel genoeg te reageren, soms signalen dat het moeilijk zou worden. Ook deze signalen stonden links of rechts op het scherm. Door de reactietijden van de deelnemers tijdens deze verschillende omstandigheden te vergelijken kon worden nagegaan waar de aandacht het meest naar toe trok: signalen van beloning of signalen van gevaar. Middelengebruik bleek samen te hangen met de neiging de aandacht te richten op positieve, belonende signalen.