Differential susceptibility in youth: evidence that 5-HTTLPR x positive parenting is associated with positive affect ‘for better and worse’ › Trails

TRAILS

Differential susceptibility in youth: evidence that 5-HTTLPR x positive parenting is associated with positive affect ‘for better and worse’

Positief affect heeft te maken met sociaal-emotioneel functioneren en met de kwetsbaarheid voor psychopathologie. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar factoren die bepalen hoeveel positief affect iemand ervaart. In deze studie hebben we gekeken naar het effect van een gen (5-HTTLPR) in combinatie met positief ouderschap op positief affect. Uit de resultaten van drie onafhankelijke studies, waarvan TRAILS verreweg de grootste was, bleek dat ouderschap het grootste effect had op positief affect bij jongeren met het meest gevoelige genotype (5-HTTLPR s’s’) ‘ten goede en ten slechte’. Jongeren met het gevoelige gen die een weinig ondersteunende, weinig positieve ouderschapsstijl ervoeren, rapporteerden het minste positief affect, terwijl het meeste positief affect gerapporteerd werd door jongeren met het gevoelige gen die een zeer ondersteunende, zeer positieve ouderschapsstijl ervoeren. Deze resultaten bevestigen de hooggevoeligheidshypothese, die stelt dat hooggevoelige mensen het grootste effect ervaren van zowel een positieve als een negatieve omgeving. Deze resultaten zouden mogelijk gebruikt kunnen worden bij het ontwerpen van interventies die gericht zijn op psychopathologie.