Prevalence and severity of DSM-5 eating disorders in a community cohort of adolescents › Trails

TRAILS

Prevalence and severity of DSM-5 eating disorders in a community cohort of adolescents

Wat was al bekend over dit onderwerp

  • Eetstoornissen ontstaan meestal in de adolescentie.
  • In 2013 is een nieuw diagnostisch handboek voor de psychiatrie verschenen (de DSM-5), waarin de beschrijving van eetstoornissen aanzienlijk is aangepast.
  • Een probleem met de vorige versie van het handboek was dat de meerderheid van de patiënten met eetstoornissen in de categorie ‘eetstoornis niet anderszins omschreven’ viel.

Wat deze studie toevoegt

  • Deze studie geeft een beeld van de aard en omvang van eetstoornissen volgens de DSM-5 bij adolescenten in de algemene bevolking.
  • De meest voorkomende eetstoornissen in deze groep zijn anorexia nervosa en eetbuienstoornis (binge eating disorder).
  • Het merendeel van de eetstoornissen is tamelijk mild. Ernstige eetstoornissen worden vaker dan milde  behandeld in de (geestelijke) gezondheidszorg.