2013 › Trails

TRAILS

2013

Eetproblemen: The role of fitness in the association between fatness and cardiometabolic risk from childhood to adolescence

Auteurs: Brouwer SI, Stolk RP, Liem ET, Lemminka KAPM, Corpeleijn E

Overgewicht en een slechtere fitheid verhogen beiden de kans op het krijgen van het metabool syndroom. Het doel van deze studie was om te onderzoeken of overgewicht tijdens de kindertijd en een gemiddeld grote toename in gewicht van kindertijd naar adolescentie, de kans op het krijgen van het metabool syndroom verhogen. Verder is gekeken of een goede fitheid de kans op het krijgen van het metabool syndroom verkleint. Van 565 adolescenten (283 jongens and 282 meisjes) van TRAILS (TRacking Adolescents Individual Life Survey) zijn lichamelijke gegevens verzameld op de leeftijd van 11 en 16 jaar. Op 16-jarige leeftijd is er tevens bloed afgenomen en is de fitheid bepaald. Als maat voor overgewicht is de BMI (body mass index) gebruikt en zijn de metingen van huidplooien gebruikt. Voor het metabool syndroom is een clustering van bloeddruk, triglycerides, HDL-cholesterol, glucose, en tailleomvang gebruikt. Insulin resistentie werd bepaald door de HOMA-insuline resistentie. Als maat voor fitheid is de VO2max is bepaald via de SRT (Shuttle Run test). Jongens lieten een hogere score op het metabool syndroom zien in vergelijking tot meisjes. Overgewicht op 11-jarige leeftijd en een grotere toename in gewicht tussen 11 en 16 jaar hadden, onafhankelijk van elkaar, invloed op het metabool syndroom op 16 jarige leeftijd. Bij dikkere jongens zorgde een hoge fitheid voor lagere scores op het metabool syndroom. Overgewicht tijdens de kindertijd, een meer dan gemiddelde toename in gewicht van de kindertijd naar de adolescentie en fitheid hadden onafhankelijk van elkaar een invloed op de HOMA-insuline resistentie. Overgewicht tijdens de kindertijd en een meer dan gemiddelde toename in gewicht van de kindertijd naar de adolescentie, verhoogt de kans op het metabool syndroom. Een goede fitheid beïnvloedt deze relatie tussen overgewicht en metabool syndroom, met name in dikke jongens.

Eetproblemen: Growth during infancy and childhood, and adiposity at age 16: ages 2 - 7 years are pivotal. The TRAILS study

Auteurs: Liem ET, van Buuren S, Sauer PJ, Jaspers M, Stolk RP, Reijneveld SA

Met deze studie wilden we onderzoeken in welke periode tijdens de zuigelingen- en kinderleeftijd toename in gewicht het meest belangrijk is voor het ontwikkelen van overgewicht en het metabool syndroom als adolescent. Verder wilden we graag weten of roken van de moeder tijdens de zwangerschap hierop van invloed is. Hiertoe verzamelden we gegevens over gewicht en lengte vanaf de geboorte tot de leeftijd van 13 jaar van 772 meisjes en 708 jongens van de TRAILS-studie (TRacking Adolescents’ Individual Lives Survey, een steekproef van de bevolking) uit dossiers van de Jeugdgezondheidszorg. Daarnaast werden bij deze jongeren op de leeftijd van 16 jaar verschillende lichaamsmetingen gedaan en werd bloed afgenomen. Uit ons onderzoek blijkt dat gewichtstoename in de periode van 2 tot 7 jaar het meest belangrijk is voor het ontwikkelen van zowel overgewicht als het metabool syndroom in de adolescentie. Dit geldt nog sterker voor de adolescenten waarvan de moeders rookten tijdens de zwangerschap.