2010 › Trails

TRAILS

2010

Eetproblemen: Liem ET

Liem E.T., Vonk J.M., Sauer P.J.J., Steege van der G., Oosterom E., Stolk R.P., Snieder H., Influence of common variants near INSIG2, in FTO, and near MC4R genes on overweight and the metabolic profile in adolescence: the TRAILS (TRacking Adolescents’ Individual Lives Survey) Study Am J Clin Nutr, 2010, 91(2):321-328

In het ontstaan van overgewicht spelen zowel omgevingsfactoren als genetische factoren een rol. Ons doel was het onderzoeken van de invloed van genetische variatie op overgewicht onder Nederlandse jongeren. Hiertoe werden bij 663 meisjes en 612 jongens van de TRAILS-studie (TRacking Adolescents’ Individual Lives Survey, een steekproef van de bevolking) op de gemiddelde leeftijd van 16 jaar verschillende lichaamsmetingen gedaan en bloed afgenomen. Uit ons onderzoek blijkt dat genetische variatie in twee van de onderzochte genen, het FTO- en het MC4R-gen, geassocieerd zijn met overgewicht. Deze gegevens bevestigen eerder onderzoek naar deze genen en suggereren dus dat ook bij Nederlandse jongeren genetische variatie een rol speelt in het ontstaan van overgewicht.

Klik hier voor het artikel via Pubmed