Jongeren met een laag zelfbeeld hebben meer kans op depressie door vermijdingsgedrag en sociale problemen › Trails

TRAILS

Jongeren met een laag zelfbeeld hebben meer kans op depressie door vermijdingsgedrag en sociale problemen

Wat was al bekend over dit onderwerp?

  • Jongeren zijn kwetsbaar om depressieve gevoelens te ontwikkelen gedurende de adolescentie.
  • Het hebben van een laag zelfbeeld vergroot de kans op het ontwikkelen van depressieve gevoelens.

Wat voegt deze studie toe?

  • Het hebben van een laag zelfbeeld in de vroege adolescentie vergroot de kans op depressieve gevoelens in de late adolescentie en zelfs in het begin van de volwassenheid.
  • Een deel van de relatie tussen een laag zelfbeeld en depressieve symptomen kan verklaard worden doordat jongeren met een laag zelfbeeld de neiging hebben om situaties te vermijden die hun zelfbeeld verder kunnen beschadigen.
  • Jongeren met een laag zelfbeeld hebben ook meer sociale problemen, die op hun beurt de kans op depressieve gevoelens in de late adolescentie en het begin van de volwassenheid vergroten.
  • In tegenstelling tot eerder onderzoek vinden wij geen verband tussen zelfbeeld, de motivatie om leuke dingen te doen en latere depressieve gevoelens.