2018 › Trails

TRAILS

2018

Depressie: Jongeren met een laag zelfbeeld hebben meer kans op depressie door vermijdingsgedrag en sociale problemen

Auteurs: Masselink M, Van Roekel E, Oldehinkel AJ

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Jongeren zijn kwetsbaar om depressieve gevoelens te ontwikkelen gedurende de adolescentie.
 • Het hebben van een laag zelfbeeld vergroot de kans op het ontwikkelen van depressieve gevoelens.

Wat voegt deze studie toe?

 • Het hebben van een laag zelfbeeld in de vroege adolescentie vergroot de kans op depressieve gevoelens in de late adolescentie en zelfs in het begin van de volwassenheid.
 • Een deel van de relatie tussen een laag zelfbeeld en depressieve symptomen kan verklaard worden doordat jongeren met een laag zelfbeeld de neiging hebben om situaties te vermijden die hun zelfbeeld verder kunnen beschadigen.
 • Jongeren met een laag zelfbeeld hebben ook meer sociale problemen, die op hun beurt de kans op depressieve gevoelens in de late adolescentie en het begin van de volwassenheid vergroten.
 • In tegenstelling tot eerder onderzoek vinden wij geen verband tussen zelfbeeld, de motivatie om leuke dingen te doen en latere depressieve gevoelens.

Depressie: Functionele uitkomsten van psychische stoornissen bij kinderen en adolescenten

Auteurs: Ormel J, Oerlemans AM, Raven D, Hartman CA, Oldehinkel AJ

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Psychiatrische aandoeningen leveren de grootste bijdrage aan de wereldwijde ziektelast onder jongeren.
 • Psychische gezondheid is gerelateerd aan het economisch, psychisch en sociaal functioneren en het gezondheidsgedrag van een persoon.
 • Het is onduidelijk of ook psychiatrische aandoeningen uit het verleden gerelateerd zijn aan het huidige functioneren.

Wat voegt deze studie toe?

 • Zowel de eerdere psychiatrische aandoeningen als de huidige psychische gezondheid zijn gerelateerd aan het economisch, psychisch en sociaal functioneren en het gezondheidsgedrag van een persoon.
 • Het risico op slecht functioneren verdubbelt met elke extra psychiatrische aandoening tijdens de jeugd. Op zijn beurt verhoogt slecht functioneren de kans op toekomstige psychische problemen en verlies van kwaliteit van leven.
 • Het voorkomen en behandelen van psychiatrische aandoeningen in de jeugd kan de ziektelast onder jongeren mogelijk verminderen en het latere functioneren als volwassene verbeteren.

Depressie: Zestienjarigen met weinig aandacht voor beloningen hebben meer kans om in de negen jaren daarna depressief te worden

Auteurs: Vrijen C, Hartman CA, Oldehinkel AJ

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Depressieve mensen reageren vaak minder sterk op beloningen dan mensen die niet depressief zijn.
 • Ongevoeligheid voor beloningen zou ook het risico kunnen vergroten om in de toekomst depressief te worden, maar dit was nog nooit in een grote groep mensen onderzocht.

Wat voegt deze studie toe?

 • Zestienjarigen die ongevoelig waren voor beloningen hadden meer kans om in de jaren daarna depressief te worden.
 • De kans op depressie hing vooral samen met de moeite die de jongeren hadden om hun aandacht te verplaatsen van een negatieve situatie (een kleine kans op een beloning) naar een positieve situatie (een grote kans op een beloning).
 • Beloningsgevoeligheid voorspelde depressie alleen als de jongeren heel snel moesten reageren, niet als ze meer tijd kregen om na te denken over hun reactie.