Slow identification of facial happiness in early adolescence predicts onset of depression during eight years of follow-up › Trails

TRAILS

Slow identification of facial happiness in early adolescence predicts onset of depression during eight years of follow-up

Wat was al bekend over dit onderwerp

  • Men vermoedt dat het niet goed kunnen herkennen van gezichtsemoties samenhangt met kwetsbaarheid voor depressie, maar tot nu toe is er geen overtuigend bewijs geleverd voor dit idee.
  • De twee kernsymptomen van depressie, verlies van plezier en somberheid, hangen samen met andere hersenprocessen. Daarom zou het kunnen dat gezichtsemotieherkenning verschillend gerelateerd is aan deze symptomen.

Wat deze studie toevoegt

  • Jongeren die vroeg in de adolescentie minder goed waren in het herkennen van blijheid hadden meer kans om 8 jaar later depressief te worden.
  • Emotieherkenning voorspelde verlies van plezier, maar geen somberheid.
  • Misschien heeft de relatie tussen gezichtsemotieherkenning en depressie te maken met de werking van het zogenaamde beloningssysteem in de hersenen.