Mismatch or Cumulative Stress: Pathway to Depression is Conditional on Attention Style › Trails

TRAILS

Mismatch or Cumulative Stress: Pathway to Depression is Conditional on Attention Style

Wat was al bekend over dit onderwerp:

  • Stress wordt gezien als een van de belangrijkste oorzaken van depressie.
  • Toch wordt niet iedereen die een stressvolle gebeurtenis heeft meegemaakt depressief, en heeft niet iedere depressieve persoon zo’n gebeurtenis meegemaakt.
  • Het zou kunnen, dat bij sommigen een mismatch tussen stress heel vroeg in het leven en recente stress leidt tot een depressie.

Wat deze studie toevoegt:

  • Hoe het verband tussen stress en depressie eruit ziet, wordt voorspeld door welk type aandachtsstijl iemand heeft.
  • Mensen die hun aandacht goed kunnen richten, sustainers, hebben later een grotere kans om depressief te worden als zij recent veel stress meemaakten, wanneer zij in hun vroege leven weinig stress hadden. Hadden sustainers in hun vroege leven veel stress, dan hebben zij juist een kleinere kans om depressief te worden als zij recent veel stress meemaakten.
  • Bij mensen die hun aandacht goed kunnen verdelen, shifters, lijkt er helemaal geen relatie te zijn tussen stress en depressie.
  • Bij mensen die ongeveer even goed zijn in het richten en het verdelen van hun aandacht, de controlegroep, ziet de relatie tussen stress en depressie er precies zo uit als je zou verwachten: de kans op een depressie neemt toe naarmate zij recent meer stress meemaakten.