Childhood adversities and adolescent depression: A matter of both risk and resilience › Trails

TRAILS

Childhood adversities and adolescent depression: A matter of both risk and resilience

Wat was al bekend over dit onderwerp

  • Vroege jeugdervaringen kunnen van invloed zijn op de manier waarop adolescenten met stressvolle gebeurtenissen omgaan en op hun kans om depressief te worden.
  • Over de manier waarop dit gebeurt bestaan uiteenlopende theorieën. Sommige gaan er van uit dat stressvolle jeugdervaringen mensen gevoeliger maken voor latere stress, andere dat ze daar juist weerbaarder van worden.

Wat deze studie toevoegt

  • In deze studie vonden we dat stressvolle jeugdervaringen de kans op een depressie vergroten. De kans op een depressie nam af naarmate die stressvolle ervaringen langer geleden waren.
  • Jongeren die stressvolle jeugdervaringen hadden doorstaan zonder daar op dat moment depressief van te worden waren minder gevoelig voor stress in de adolescentie dan jongeren zonder stressvolle jeugdervaringen.
  • Jongeren zonder stressvolle jeugdervaringen waren later het beste af in een omgeving met weinig stress.