2014 › Trails

TRAILS

2014

Depressie: Longitudinal Associations Between Depressive Problems, Academic Performance, and Social Functioning in Adolescent Boys and Girls

Auteurs: Verboom CE, Sijtsema JJ, Verhulst FC, Penninx BW, Ormel J

Wat was al bekend over dit onderwerp:

 • Depressieve problemen en problemen in het functioneren (schoolfunctioneren, sociaal welzijn, sociale problemen) hangen duidelijk met elkaar samen: depressieve problemen voorspellen functioneringsproblemen in de toekomst en andersom.
 • Of deze relatie twee kanten op werkt, of depressie/functioneringsproblemen in de late adolescentie problemen tijdens volwassenheid voorspellen en of er verschillen zijn tussen jongens en meisjes is onbekend.

Wat deze studie toevoegt:

 • Depressieve problemen beperken het toekomstig functioneren op school bij meisjes, het toekomstig sociaal welzijn bij zowel jongens als meisjes en dragen bij aan sociale problemen in de toekomst.
 • Slecht functioneren op school verhoogt depressieve problemen in de toekomst bij meisjes, terwijl sociale problemen het risico op toekomstige depressieve problemen bij zowel jongens als meisjes verhoogt.
 • Deze bevindingen laten zien dat zowel adolescenten met depressieve klachten als adolescenten met problemen in het functioneren het risico lopen op problemen in te toekomst. Interventies om dit te voorkomen zijn dus erg belangrijk.

Depressie: Het pad van ADHD naar depressie loopt vaak via angst en gedragsproblemen

Auteurs: Roy A, Oldehinkel AJ, Verhulst FC, Ormel J, Hartman CA

Wat was al bekend over dit onderwerp:

 • In diverse studies is een samenhang tussen ADHD en depressie aangetoond, maar veel is nog onduidelijk over de aard van dit verband.
 • Zo weten we nog niet of ook milde aandachtsproblemen de kans op een depressie kunnen vergroten en hoe het komt dat ADHD kan leiden tot depressie.

Wat deze studie toevoegt:

 • In deze studie vonden we dat, naast jongeren met de stoornis ADHD, ook degenen met milde ADHD-symptomen een verhoogde kans hebben op een depressie.
 • Het pad van ADHD naar depressie liep deels via angst en antisociaal gedrag: ADHD vergrootte de kans op deze stoornissen, die op hun beurt weer de kans op een depressie vergrootten.
 • ADHD, ook milde vormen daarvan, is dus niet een op zichzelf staand probleem, maar vergoot ook de kans op andere psychiatrische stoornissen.

Depressie: Anhedonia and depressed mood in adolescence: course, stability, and reciprocal relation in the TRAILS study

Auteurs: Bennik EC, Nederhof E, Ormel J, Oldehinkel AJ

Wat was al bekend over dit onderwerp:

 • Anhedonie (weinig plezier) en depressieve stemming tijdens de adolescentie voorspellen het ontstaan van een depressie in de volwassenheid.
 • Anhedonie en depressieve stemming zijn twee kernsymptomen van depressie, maar geassocieerd met verschillende psychobiologische systemen.
 • Over het beloop en de stabiliteit van anhedonie en depressieve stemming en hun onderlinge relatie tijdens de adolescentie is weinig bekend.

Wat deze studie toevoegt:

 • Tussen 11 en 19 jaar daalt anhedonie bij jongens en meisjes, terwijl bij meisjes depressieve stemming stijgt.
 • Depressieve stemming gaat even vaak vooraf aan anhedonie als andersom: de symptomen beïnvloeden elkaar over de tijd heen.
 • In de late adolescentie is anhedonie stabieler, d.w.z. meer chronisch en sterker geassocieerd met depressieve stemming.

Depressie: Mismatch or Cumulative Stress: Pathway to Depression is Conditional on Attention Style

Auteurs: Nederhof E, Ormel J, Oldehinkel AJ

Wat was al bekend over dit onderwerp:

 • Stress wordt gezien als een van de belangrijkste oorzaken van depressie.
 • Toch wordt niet iedereen die een stressvolle gebeurtenis heeft meegemaakt depressief, en heeft niet iedere depressieve persoon zo’n gebeurtenis meegemaakt.
 • Het zou kunnen, dat bij sommigen een mismatch tussen stress heel vroeg in het leven en recente stress leidt tot een depressie.

Wat deze studie toevoegt:

 • Hoe het verband tussen stress en depressie eruit ziet, wordt voorspeld door welk type aandachtsstijl iemand heeft.
 • Mensen die hun aandacht goed kunnen richten, sustainers, hebben later een grotere kans om depressief te worden als zij recent veel stress meemaakten, wanneer zij in hun vroege leven weinig stress hadden. Hadden sustainers in hun vroege leven veel stress, dan hebben zij juist een kleinere kans om depressief te worden als zij recent veel stress meemaakten.
 • Bij mensen die hun aandacht goed kunnen verdelen, shifters, lijkt er helemaal geen relatie te zijn tussen stress en depressie.
 • Bij mensen die ongeveer even goed zijn in het richten en het verdelen van hun aandacht, de controlegroep, ziet de relatie tussen stress en depressie er precies zo uit als je zou verwachten: de kans op een depressie neemt toe naarmate zij recent meer stress meemaakten.

Depressie: Childhood adversities and adolescent depression: A matter of both risk and resilience

Auteurs: Oldehinkel AJ, Ormel J, Verhulst FC, Nederhof E

Wat was al bekend over dit onderwerp

 • Vroege jeugdervaringen kunnen van invloed zijn op de manier waarop adolescenten met stressvolle gebeurtenissen omgaan en op hun kans om depressief te worden.
 • Over de manier waarop dit gebeurt bestaan uiteenlopende theorieën. Sommige gaan er van uit dat stressvolle jeugdervaringen mensen gevoeliger maken voor latere stress, andere dat ze daar juist weerbaarder van worden.

Wat deze studie toevoegt

 • In deze studie vonden we dat stressvolle jeugdervaringen de kans op een depressie vergroten. De kans op een depressie nam af naarmate die stressvolle ervaringen langer geleden waren.
 • Jongeren die stressvolle jeugdervaringen hadden doorstaan zonder daar op dat moment depressief van te worden waren minder gevoelig voor stress in de adolescentie dan jongeren zonder stressvolle jeugdervaringen.
 • Jongeren zonder stressvolle jeugdervaringen waren later het beste af in een omgeving met weinig stress.

Depressie: Effects of Structural and Dynamic Family Characteristics on the Development of Depressive and Aggressive Problems during Adolescence. The TRAILS Study

Auteurs: Sijtsema JJ, Oldehinkel AJ, Veenstra R, Verhulst FC, Ormel J

Wat was al bekend over dit onderwerp:

 • Structurele (lage sociaaleconomische status, scheiding en psychopathologie van ouders) en dynamische (afwijzing en warmte ouders) familiekenmerken zijn van invloed op de ontwikkeling van agressieve en depressieve problemen
 • Er is een sterke comorbiditeit tussen de ontwikkeling van agressieve en depressieve problemen

Wat deze studie toevoegt:

 • Dynamische familiekenmerken hadden een uniek effect op de ontwikkeling van agressieve en depressieve problemen, bovenop de effecten van structurele familiekenmerken
 • Afwijzing van ouders hing samen met een toename in agressieve en depressieve problemen, maar er waren wel verschillen tussen afwijzing van de vader en de moeder 
 • Warmte van ouders, en een toename daarin, hing samen met een afname van depressieve problemen
 • Een toename in depressieve problemen hing samen met een toename in agressieve problemen, maar niet andersom