Physical activity and onset of depression in adolescents: A prospective study in the general population cohort TRAILS › Trails

TRAILS

Physical activity and onset of depression in adolescents: A prospective study in the general population cohort TRAILS

Wat was al bekend over dit onderwerp:

  • Er wordt vaak gezegd dat depressie en lichamelijke activiteit samenhangen, maar we weten nog niet of lichamelijke activiteit het ontstaan van een depressie kan voorkómen.
  • Ook is niet bekend welke aspecten van lichamelijke activiteit belangrijk zijn als het om depressie gaat; gaat het om de aard, intensiteit, duur of frequentie van de activiteit?

Wat deze studie toevoegt:

  • In deze studie is onderzocht of en hoe lichamelijke activiteit op ongeveer 13-jarige leeftijd de kans op een depressie in de jaren daarna kon voorkomen.
  • Wij vonden geen bewijs dat lichamelijke activiteit, of specifieke aspecten daarvan, de kans op een depressie verkleint in de adolescentie.