Chronicity of depressive problems and the cortisol response to psychosocial stress in adolescents. The TRAILS study › Trails

TRAILS

Chronicity of depressive problems and the cortisol response to psychosocial stress in adolescents. The TRAILS study

Introductie: Zowel klinische als epidemiologische studies laten zien dat depressieve jongeren een verhoogde afgifte van het stresshormoon cortisol hebben in reactie op psychosociale stress, terwijl depressieve ouderen en mensen met een ernstige depressie juist een verlaagde afgifte hebben. Deze laatste twee groepen hebben echter ook vaak meer chronische vormen van depressie. In deze studie onderzochten we daarom of chroniciteit van depressieve problemen de afgifte van cortisol in reactie op een sociale stress taak voorspelt in een groep adolescenten. Methoden: De data is verzameld in adolescenten met een verhoogd risico op psychische problemen (n=351) uit het TRAILS cohort. Depressieve problemen zijn uitgevraagd rond de leeftijd van 11, 13.5 en 16. Op de leeftijd van 16 werd er ook een sociale stress taak gedaan. Speekselmonsters werden verzameld voor, tijdens en na de stress taak en daaruit werden cortisolwaardes bepaald. De oppervlakte onder de curve ten opzichte van de uitgangswaarde (het meetmoment vóór de stress taak) is gebruikt als maat voor de cortisol respons op psychosociale stress. Resultaten: Chroniciteit van depressieve problemen was significant geassocieerd met de cortisol respons op psychosociale stress. Deze relatie was curvilineair (kromlijnig), waarbij recent ontstane depressieve problemen gerelateerd waren aan een verhoogde cortisol respons, en meer chronisch depressieve problemen gerelateerd waren aan een afgevlakte cortisol respons. Conclusie: De resultaten van deze studie suggereren dat depressieve problemen in eerste instantie leiden tot een verhoogde cortisol respons op psychosociale stress, maar dat dit patroon juist omkeert bij persisterende depressieve problemen.