Life changes and depressive symptoms: the effects of valence and amount of change › Trails

TRAILS

Life changes and depressive symptoms: the effects of valence and amount of change

Wat was al bekend over dit onderwerp

  • Hoe stressvol veranderingen in het leven zijn, kan gemeten worden door: de totale hoeveelheid en de (on)plezierigheid van veranderingen.
  • Negatieve veranderingen in het leven zijn geassocieerd met het ontstaan en beloop van depressieve symptomen.
  • Het effect van positieve veranderingen in het leven op depressieve symptomen is veel minder eenduidig.

Wat deze studie toevoegt

  • Zowel de totale hoeveelheid veranderingen als de (on)plezierigheid van veranderingen in het leven voorspellen depressieve symptomen.
  • Het relatieve aantal positieve t.o.v. negatieve veranderingen (valentie) kan beschermend zijn bij een beperkt totaal aantal veranderingen. 
  • Valentie voorspelt sterker cognitief-affectieve dan neurovegetatieve-somatische depressieve symptomen.