Response time variability and response inhibition predict affective problems in adolescent girls, not in boys: the TRAILS study › Trails

TRAILS

Response time variability and response inhibition predict affective problems in adolescent girls, not in boys: the TRAILS study

Wat was al bekend over dit onderwerp:

  • Bij een depressie komen affectieve problemen en informatieverwerkingsproblemen vaak samen voor.
  • Volwassenen en adolescenten met een klinische depressie laten informatieverwerkingsproblemen zien in de aandacht, het executief functioneren, in het kortetermijngeheugen en het werkgeheugen, en in de psychomotorische snelheid.

Wat deze studie toevoegt:

  • Bij jonge adolescente meisjes zien we al bij lichte affectieve problemen een verslechtering in de informatieverwerking. Dit vinden we niet bij jongens.
  • Meer variatie in de responstijd en minder responsinhibitie in de vroege adolescentie zijn voorspellers van een toename van affectieve problemen later in de adolescentie. Dit is slechts het geval bij meisjes, niet bij jongens.