Bidirectional Prospective Associations between Physical Activity and Depressive Symptoms. The TRAILS study › Trails

TRAILS

Bidirectional Prospective Associations between Physical Activity and Depressive Symptoms. The TRAILS study

Introductie: In volwassenen blijkt fysieke inactiviteit geassocieerd te zijn met depressie. De weinige studies die zich op adolescenten concentreerden leverden gemengde en inconsistente resultaten op. Bovendien is er nog weinig overtuigend onderzoek gedaan naar de richting van deze relatie. Doel van het huidige onderzoek is 1) de richting van de negatieve prospectieve relatie tussen fysieke activiteit en depressieve symptomen te bepalen en 2) te onderzoeken of deze relatie in het bijzonder geldt voor bepaalde clusters van depressieve symptomen in adolescenten. Methoden: Het onderzoek is uitgevoerd in een grote groep adolescenten (N=2230) die tussen hun 10e en 17e jaar eens per twee jaar zijn gemeten (drie maal in totaal). Depressieve symptomen zijn gemeten met de Affective Problems schaal van de Youth Self Report (YSR) en de Child Behavior Checklist (CBCL). De hoeveelheid tijd besteed aan fysieke activiteit werd gebruikt als maat voor fysieke activiteit. Structural Equation Modeling (SEM) werd gebruikt om de prospectieve biderectionele relatie tussen depressieve symptomen en fysieke activiteit te onderzoeken. Resultaten: We hebben significante prospectieve relaties van fysieke activiteit naar depressieve symptomen gevonden en van depressieve symptomen naar fysieke activiteit (beta’s = -.039 tot -.047). Na de symptomen in een affectief en somatisch cluster te hebben opgedeeld, bleek fysieke activiteit met de affectieve symptomen geassocieerd, maar niet met de somatische symptomen. Conclusie: Een bidirectionele negatieve relatie tussen fysieke activiteit en depressieve symptomen werd gevonden. Deze relatie bleek in het bijzonder te gelden voor affectieve symptomen.