Identifying target groups for the prevention of depression in early adolescence: the TRAILS study › Trails

TRAILS

Identifying target groups for the prevention of depression in early adolescence: the TRAILS study

Achtergrond: Depressie in de adolescentie hangt samen met negatieve uitkomsten in het latere leven. Het doel van de huidige studie is om groepen te identificeren die een verhoogde kans hebben op depressie in de vroege adolescentie en waarbij preventie met een zo groot mogelijke gezondheidswinst gepaard gaat, tegen een zo gering mogelijke inspanning. Methode: De analyses zijn uitgevoerd op data van de eerste (leeftijd 10-12 jaar) en vierde (leeftijd 17-20 jaar) meting van een longitudinale populatie studie (N=1538 respondenten). Het meetinstrument 'The Composite International Diagnostic Interview' (CIDI) is gebruikt om de incidentie van depressie in de vroege adolescentie vast te stellen. Hoog risico groepen werden geïdentificeerd met behulp van drie epidemiologische maten: blootstelling aan de risicofactor ('exposure rate'), mate waarin de factor het risico op de incidentie verhoogt ('incidence rate ratio'), en bijdrage van de factor aan het vóórkomen van de ziekte (in dit geval depressie) in de populatie ('population attributable fraction'). Resultaten: Preventie van depressie in de vroege adolescentie kan het best gericht worden op kinderen met een van de volgende risico profielen: overgewicht (hoge BMI), in combinatie met (1) een moeder die depressief is of dat is geweest, (2), vrouwelijk geslacht, (3) emotionele afwijzing door de ouders. Beperkingen: Leeftijd van een eerste depressieve episode is retrospectief gemeten. Conclusies: Slechts een paar risico indicatoren zijn nodig om een relatief kleine groep te identificeren, die een substantieel deel van de nieuwe depressie gevallen in de adolescentie vertegenwoordigd.