Een prospectieve bevolkingsstudie van stress in het gezin en angst bij (pre)adolescenten. Een TRAILS studie › Trails

TRAILS

Een prospectieve bevolkingsstudie van stress in het gezin en angst bij (pre)adolescenten. Een TRAILS studie

Achtergrond: Voor preventie van angstklachten in kinderen en adolescenten is het belangrijk om te weten of een stessvolle gezinssituatie een voorspeller is van angstklachten.
Methode: We hebben de onderzoeksvraag onderzocht bij 1,875 TRAILS jongeren, die we volgenden van 10-12 jaar tot 12-14 jaar. De jongeren rapporteerden zelf angst- en depressieklachten d.m.v. een gestandaardiseerde vragenlijst op beide meetmomenten. Ouders rapporteerde bij de eerste meting spanningen in het gezin en stress die zij zelf ondervonden bij het opvoeden. Resultaten: Een gespannen gezinssituatie was niet gerelateerd aan angstklachten twee jaar later, maar stress bij het opvoeden wel. Beiden waren gerelateerd aan angst- en depressieklachten wanneer deze gelijktijdig gemeten werden. Een gespannen gezinssituatie was sterker met angst dan met depressie gerelateerd, meer opvoedstress juist sterker met depressie. Het niveau van psychopathologie van de ouders verklaarde een deel van de relaties. De verbanden waren zwak. Conclusie: Voor het begrijpen van de onderliggende oorzaken van angstklachten van adolescenten zullen naast stress in het gezin ook andere factoren, met sterkere verklarende kracht, gezocht moeten worden.