Interaction between childhood adversity, brain derived neurotrophic factor val/met and serotonin transporter promotor polymorphism on depression: The TRAILS study › Trails

TRAILS

Interaction between childhood adversity, brain derived neurotrophic factor val/met and serotonin transporter promotor polymorphism on depression: The TRAILS study

Een aantal onderzoekers heeft gevonden dat kinderen met het BDNF ‘met’ polymorfisme in combinatie met één of twee korte promotor regio’s in het serotonine transporter gen kwetsbaarder zijn voor kindertijdstress: deze kinderen hadden meer depressieve symptomen (Kaufman e.a., 2006). Omdat dit resultaat alleen is bevestigd bij volwassenen (Kim e.a., 2007; Wichers e.a., 2008), hebben wij gekeken of dit ook geldt bij adolescenten. In het TRAILS cohort hebben we berekend wat het gemiddeld aantal depressieve symptomen was dat deelnemers rapporteerden over de leeftijden 11, 13,5 en 16 en hoeveel kindertijd stress de deelnemers meegemaakt hadden aan de hand van interviews en enquêtes met de ouders van de deelnemers. Genetische polymorfismen hebben we bepaald uit bloedsamples of uit wangslijmvlies. Data van in totaal 1096 deelnemers kon gebruikt worden. Deelnemers aan TRAILS bleken niet kwetsbaarder te zijn voor kindertijdstress als ze de bovengenoemde genetische polymorfismen hadden: zij hadden hetzelfde aantal depressieve symptomen. Vanwege het grote aantal deelnemers, de betrouwbare manier waarop we kindertijdstress bepaald hebben, geven de huidige resultaten een betrouwbaard beeld. Er zullen meer studies uitgevoerd moeten worden voordat we definitief vast kunnen stellen of een verhoogde kwetsbaarheid met deze genetische polymorfismen zich uit in meer depressieve symptomen.