Preadolescents’ Somatic and Cognitive-Affective Depressive Symptoms are Differentially Related to Cardiac Autonomic Function and Cortisol › Trails

TRAILS

Preadolescents’ Somatic and Cognitive-Affective Depressive Symptoms are Differentially Related to Cardiac Autonomic Function and Cortisol

Diverse studies hebben aangetoond dat een depressie de cardiale prognose van hartpatiënten in negatieve zin beïnvloedt. Op basis van recent onderzoek is gesuggereerd dat deze associatie vooral te wijten is aan zogenaamde somatische depressieve symptomen als vermoeidheid en slaapproblemen. Niet alleen de cardiale prognose, maar ook daarmee gerelateerde autonome maten als de hartslagvariabiliteit lijken anders samen te hangen met somatische dan met niet-somatische depressiesymptomen. Een dergelijke differentiële relatie was tot nu toe uitsluitend in klinische populaties (hartpatiënten en/of patiënten met een depressieve stoornis) gevonden. Met behulp van de TRAILS-data hebben we als eerste aangetoond dat dit ook geldt voor een jonge bevolkingspopulatie, die nog geen hartklachten heeft (gehad) en waarin de depressieve symptomen doorgaans mild zijn. De hartslagvariabiliteit vertoonde in het TRAILS populatiecohort een negatief verband met somatische depressiesymptomen en een positief verband met cognitieve/affectieve symptomen. Een soortgelijk effect werd gevonden voor de baroreceptor gevoeligheid. Ook de cortisol ontwaak-respons vertoonde een ander verband met somatische dan met cognitieve/affectieve depressiesymptomen, althans in jongens. Deze resultaten suggereren dat het verband tussen hartslag en (bepaalde) depressieve symptomen al op heel jonge leeftijd te zien valt.