Stressful life events and depressive symptoms in young adolescents: modulation by respiratory sinus arrhythmia? The TRAILS study › Trails

TRAILS

Stressful life events and depressive symptoms in young adolescents: modulation by respiratory sinus arrhythmia? The TRAILS study

Rol van RSA metingen als voorspeller van toekomstige depressieve symptomen en als buffer in de Link tussen stressvolle levensgebeurtenissen en de ontwikkeling van depressive symptomen. De hypothese was dat RSA een marker van emotieregulatie capaciteiten was, en dat personen met een lage RSA dus een lager vermogen bezat om emoties te reguleren dan personen met een hogere RSA. Dit zou zich laten zien in een samenhang van een lagere RSA met meer huidige depressive symptomen, maar ook met meer toekomstige depressieve symptomen. Verder zouden personen met een lagere RSA na het meemaken van stressvolle gebeurtenissen ook meer depressieve sympotmen ontwikkelen dan personen met een hogere RSA. Geen van deze verwachtingen bleken bevestigd te worden. Trends lieten een kleine associatie van hogere RSA met meer huidige en toekomstige depressieve symptomen zien.