Stressful life events and depressive problems in early adolescent boys and girls: The influence of parental depression, temperament and family environment › Trails

TRAILS

Stressful life events and depressive problems in early adolescent boys and girls: The influence of parental depression, temperament and family environment

  •  Pre-puberale meisjes ontwikkelen na stressvolle gebeurtenissen vaker depressieve problemen dan jongens van dezelfde leeftijd.
  • Jongens en meisjes wiens ouders ooit depressief zijn geweest, ontwikkelen meer depressieve problemen na stressvolle gebeurtenissen dan jongeren zonder depressieve ouders.
  • De verhoogde stressgevoeligheid in de jongeren met depressieve ouders lijkt niet te worden veroorzaakt door persoonlijkheid van de jongere, negatief opvoedingsgedrag van de ouders of een niet optimaal functioneren van het gezin.