2008 › Trails

TRAILS

2008

Depressie: Publicatie

Auteur: Bouma EMC

Bouma, E. M. C., Ormel, J., Verhulst, F. C., & Oldehinkel, A. J. (2008). Stressful life events and depressive problems in early adolescent boys and girls: The influence of parental depression, temperament and family environment. Journal of Affective Disorders, 105, 185-193.

  • Pre-puberale meisjes ontwikkelen na stressvolle gebeurtenissen vaker depressieve problemen dan jongens van dezelfde leeftijd.
  • Jongens en meisjes wiens ouders ooit depressief zijn geweest, ontwikkelen meer depressieve problemen na stressvolle gebeurtenissen dan jongeren zonder depressieve ouders.
  • De verhoogde stressgevoeligheid in de jongeren met depressieve ouders lijkt niet te worden veroorzaakt door persoonlijkheid van de jongere, negatief opvoedingsgedrag van de ouders of een niet optimaal functioneren van het gezin.

Klik hier voor het artikel via Pubmed

Depressie: Oldehinkel AJ

Oldehinkel A.J., Ormel J., Veenstra R., de Winter A.F., Verhulst F.C. (2008). Parental divorce and offspring depressive symptoms: Dutch developmental trends during early adolescence. Journal of Marriage and Family, 70, 284-293.

  • Wanneer ouders gaan scheiden kan dit leiden tot depressieve symptomen bij hun kinderen. Dit is echter niet bij iedereen in dezelfde mate het geval.
  • In het algemeen hebben meisjes een grotere kans om depressief te worden na een scheiding dan jongens.
  • Deze verschillen tussen jongens en meisjes ontstaan pas in de vroege adolescentie: pas dan zien ontwikkelen meisjes gemiddeld meer depressieve symptomen dan jongens en dan jongeren die geen scheiding hebben meegemaakt.
  • De leeftijd waarop jongeren de scheiding meemaakten is niet van invloed: ook als ze al lang geleden een scheiding hebben meegemaakt lopen meisjes kans om in de adolescentie depressieve symptomen te ontwikkelen. Kennelijk leidt de scheiding bij hen tot een verborgen kwetsbaarheid die zich pas in de adolescentie openbaart.

Klik hier voor het artikel via PsycINFO