Being admired or being liked: Classroom social status and depressive problems in early adolescent girls and boys › Trails

TRAILS

Being admired or being liked: Classroom social status and depressive problems in early adolescent girls and boys

  • Status kan gebaseerd zijn op prestaties (goed in iets zijn) of op affectie (aardig gevonden worden).
  • Meisjes zijn vooral gevoelig voor affectieve status: als ze niet aardig gevonden worden door hun klasgenoten hebben ze meer depressieve symptomen.
  • Voor jongens speelt affectie veel minder een rol. Zij zijn echter gevoelig voor prestatiestatus, met name op het gebied van sport.