2007 › Trails

TRAILS

2007

Depressie: Publicatie

Auteur: Oldehinkel AJ

Oldehinkel, A. J., Rosmalen, J. G. M., Veenstra, R., Dijkstra, J. K., & Ormel, J. (2007b). Being admired or being liked: Classroom social status and depressive problems in early adolescent girls and boys. Journal of Abnormal Child Psychology, 35, 417-427.

  • Status kan gebaseerd zijn op prestaties (goed in iets zijn) of op affectie (aardig gevonden worden).
  • Meisjes zijn vooral gevoelig voor affectieve status: als ze niet aardig gevonden worden door hun klasgenoten hebben ze meer depressieve symptomen.
  • Voor jongens speelt affectie veel minder een rol. Zij zijn echter gevoelig voor prestatiestatus, met name op het gebied van sport.

Klik hier voor het artikel via Pubmed

Depressie: Publicatie

Auteur: Greaves-Lord K

Greaves-Lord, K., Ferdinand, R. F., Sondeijker, F. E. P. L., Dietrich, A., Oldehinkel, A. J., Rosmalen, J. G. M. et al. (2007). Testing the tripartite model in young adolescents: Is hyperarousal specific for anxiety and not depression? Journal of Affective Disorders, 102, 55-63.

  • Anders dan een bekende en belangrijke theorie van Clark & Watson (1991) stelt, gaat ‘hyperarousal’ (een hoge gevoeligheid voor stress) niet alleen specifiek gepaard met angstklachten, maar ook depressie gaat gepaard met symptomen van hyperarousal.
  • Er zijn verschillen tussen jongens en meisjes in hun biologische/fysiologische kwetsbaarheid voor angstklachten, daarom is het van belang altijd rekening te houden met geslachtsverschillen in toekomstig onderzoek naar biologische/fysiologische factoren die een rol spelen in het ontstaan van angstklachten.

Klik hier voor het artikel via Pubmed.