2007 › Trails

TRAILS

2007

Depressie: Testing the tripartite model in young adolescents: Is hyperarousal specific for anxiety and not depression?

Auteurs: Greaves-Lord K, Ferdinand RF, Sondeijker FEPL, Dietrich A, Oldehinkel AJ, Rosmalen JGM, e.a.
  • Anders dan een bekende en belangrijke theorie van Clark & Watson (1991) stelt, gaat ‘hyperarousal’ (een hoge gevoeligheid voor stress) niet alleen specifiek gepaard met angstklachten, maar ook depressie gaat gepaard met symptomen van hyperarousal.
  • Er zijn verschillen tussen jongens en meisjes in hun biologische/fysiologische kwetsbaarheid voor angstklachten, daarom is het van belang altijd rekening te houden met geslachtsverschillen in toekomstig onderzoek naar biologische/fysiologische factoren die een rol spelen in het ontstaan van angstklachten.

Depressie: Being admired or being liked: Classroom social status and depressive problems in early adolescent girls and boys

Auteurs: Oldehinkel AJ, Rosmalen JGM, Veenstra R, Dijkstra JK, Ormel J
  • Status kan gebaseerd zijn op prestaties (goed in iets zijn) of op affectie (aardig gevonden worden).
  • Meisjes zijn vooral gevoelig voor affectieve status: als ze niet aardig gevonden worden door hun klasgenoten hebben ze meer depressieve symptomen.
  • Voor jongens speelt affectie veel minder een rol. Zij zijn echter gevoelig voor prestatiestatus, met name op het gebied van sport.