Latent class analysis of anxiety and depressive symptoms of the Youth Self-Report in a general population sample of young adolescents › Trails

TRAILS

Latent class analysis of anxiety and depressive symptoms of the Youth Self-Report in a general population sample of young adolescents

Omdat angst en depressie heel vaak voorkomen wordt vaak de vraag gesteld of we wel moeten spreken over aparte angststoornissen en depressieve stoornissen. Uit dit onderzoek bleek dat ook in de TRAILS-jongeren angst- en depressieve symptomen meestal samen gaan. Verder bleek dat jonge adolescenten met angst, depressie en zelfmoordgedachten mogelijk een groep vormen die er ernstiger aan toe is dan de groep die wel angstig en depressief is, maar nog niet denkt over de dood. Dit is belangrijk voor preventie.