2006 › Trails

TRAILS

2006

Depressie: Oldehinkel AJ

Oldehinkel A.J., Veenstra R., Ormel J., de Winter A.F., Verhulst F.C. (2006). Temperament, parenting, and depressive symptoms in a population sample of preadolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47(7), 684-695.

  • Kinderen met een opvoeding die zich kenmerkt door afwijzing, overbescherming of weinig warmte hebben meer depressieve problemen dan anderen.
  • De aard en het geslacht van het kind bepalen hoe sterk die opvoedingskenmerken samenhangen met depressieve problemen. Zo zijn meisjes (vooral als ze snel bang zijn) gevoeliger voor afwijzing dan jongens en kunnen kinderen die snel gefrustreerd zijn extra slecht tegen ouderlijke overbescherming.

Klik hier voor het artikel via Pubmed

Depressie: Van Lang NDJ

van Lang N.D.J., Ferdinand R.F., Ormel J., Verhulst F.C. (2006). Latent class analysis of anxiety and depressive symptoms of the Youth Self-Report in a general population sample of young adolescents. Behavior Research and Therapy, 44(6):849-860.

Omdat angst en depressie heel vaak voorkomen wordt vaak de vraag gesteld of we wel moeten spreken over aparte angststoornissen en depressieve stoornissen. Uit dit onderzoek bleek dat ook in de TRAILS-jongeren angst- en depressieve symptomen meestal samen gaan. Verder bleek dat jonge adolescenten met angst, depressie en zelfmoordgedachten mogelijk een groep vormen die er ernstiger aan toe is dan de groep die wel angstig en depressief is, maar nog niet denkt over de dood. Dit is belangrijk voor preventie.

Klik hier voor het artikel via Pubmed