2006 › Trails

TRAILS

2006

Depressie: Temperament, parenting, and depressive symptoms in a population sample of preadolescents

Auteurs: Oldehinkel AJ, Veenstra R, Ormel J, De Winter AF, Verhulst FC
  • Kinderen met een opvoeding die zich kenmerkt door afwijzing, overbescherming of weinig warmte hebben meer depressieve problemen dan anderen.
  • De aard en het geslacht van het kind bepalen hoe sterk die opvoedingskenmerken samenhangen met depressieve problemen. Zo zijn meisjes (vooral als ze snel bang zijn) gevoeliger voor afwijzing dan jongens en kunnen kinderen die snel gefrustreerd zijn extra slecht tegen ouderlijke overbescherming.

Depressie: Latent class analysis of anxiety and depressive symptoms of the Youth Self-Report in a general population sample of young adolescents

Auteurs: Van Lang NDJ, Ferdinand RF, Ormel J, Verhulst FC

Omdat angst en depressie heel vaak voorkomen wordt vaak de vraag gesteld of we wel moeten spreken over aparte angststoornissen en depressieve stoornissen. Uit dit onderzoek bleek dat ook in de TRAILS-jongeren angst- en depressieve symptomen meestal samen gaan. Verder bleek dat jonge adolescenten met angst, depressie en zelfmoordgedachten mogelijk een groep vormen die er ernstiger aan toe is dan de groep die wel angstig en depressief is, maar nog niet denkt over de dood. Dit is belangrijk voor preventie.