Van Lang NDJ › Trails

TRAILS

Van Lang NDJ

van Lang N.D.J., Ferdinand R.F., Oldehinkel A.J., Ormel J., Verhulst F.C. (2005). Concurrent validity of the DSM-IV scales Anxiety Problems and Affective Problems of the Youth Self-Report. Behavior Research and Therapy, 43, 1485-1494.

Voor hoog-kwalitatief wetenschappelijk onderzoek is het goed meten van symptomen erg belangrijk. In dit onderzoek werd van een wereldwijd zeer veelgebruikte vragenlijst (Youth Self-Report) onderzocht of deze geschikt is voor het meten van angstsymptomen en depressieve symptomen. Depressieve symptomen werden goed gemeten. Het is echter de vraag of angstsymptomen even goed werden gemeten. Misschien moet de vragenlijst dus enigszins worden aangepast.

Klik hier voor het artikel via Pubmed