2005 › Trails

TRAILS

2005

Depressie: Concurrente validiteit van de DSM-IV schalen Angst en Affective problemen van de Youth Self-Report

Auteurs: Van Lang NDJ, Ferdinand RF, Oldehinkel AJ, Ormel J, Verhulst FC

Voor hoog-kwalitatief wetenschappelijk onderzoek is het goed meten van symptomen erg belangrijk. In dit onderzoek werd van een wereldwijd zeer veelgebruikte vragenlijst (Youth Self-Report) onderzocht of deze geschikt is voor het meten van angstsymptomen en depressieve symptomen. Depressieve symptomen werden goed gemeten. Het is echter de vraag of angstsymptomen even goed werden gemeten. Misschien moet de vragenlijst dus enigszins worden aangepast.